​Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, 
że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Noblistów Polskich w Słupsku 
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników 
PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019"

 

Warsztaty kulinarne - Mazurki Wielkanocne

16.03.2016r. odbyły się w pracowni ZSPnr1 warsztaty kulinarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, podczas których zostały wykonane mazurki daktylowe w różnej odsłonie. W czasie zajęć dzieci rozwijały zdolności manualne, wyobraźnię, poczucie estetyki i naukę zdrowego żywienia. W trakcie najmłodsi poznali produkty, tj. daktyle, żurawinę, migdały, rodzynki i jaja klasy 0, ważne w prawidłowym rozwoju. Dzięki samodzielnie wykonanym mazurkom dzieci poznały różne smaki i pozbyły się niechęci do tej pory nieznanych składników.
Katarzyna Kierecka i Agnieszka Barchanowska

ERASMUS PLUS

Projekt "Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają  doświadczenie zawodowe w Europie" w ramach realizowanego programu Erasmus + Akcja 1.1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Drodzy uczniowie,

SPOTKANIA Z RODZICAMI

22 marca 2016 r. o godz. 16.00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów. Dla klas maturalnych będą to spotkania informujące o projektowanych ocenach końcoworocznych. Na godz. 16.00, przed spotkaniami z wychowawcami, rodziców maturzystów zapraszamy do auli na spotkanie z dyrektorem i pedagogami. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie w holu szkoły.

Strony