XII Szkolny Konkurs „Nobliści Polscy”

     15  kwietnia 2016 roku odbył się XII finał Szkolnego Konkursu „Nobliści Polscy”. Konkurs organizowany jest  dla klas pierwszych co roku.

Jego celem jest:

  • upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o życiu i twórczości polskich laureatów Nagrody Nobla,
  • zapoznanie uczniów klas pierwszych z sylwetkami patronów szkoły,
  •  integracja zespołów klasowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów.

  1. W I etapie ,wszyscy uczniowie  klas pierwszych  (zgodnie z ustalonym terminarzem- 12 lutego 2016)  pisali test z wiadomości o życiu, twórczości  i działalności Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy i Wisławy Szymborskiej oraz informacji dotyczących genezy nagrody Nobla i kryteriów jej przyznawania
  2. Do II etapu zakwalifikowały się 4 klasy Technikum nr 1:

1 aE  śr. punktów    12,20

1 bH  śr. Punktów    11,49

1 fI   śr. punktów       8,90

1 eI   śr. punktów       8,65

     oraz  2 klasy ZSZ:

1 g   śr. punktów        5,94

1 h   śr. punktów        5,90

  1. W II etapie młodzież miała za zadanie przygotować prezentację o życiu, twórczości i działalności wcześniej wylosowanego Noblisty, ekspozycję o Nobliście na holu szkoły, piosenkę na temat Noblisty, doping klasowy. Dodatkowo 5 osobowe drużyny reprezentujące klasy brały udział w dwóch konkurencjach: skojarzenia i kalambury.
  2. W Jury zasiedli : dyr. Aldona Pląska, Andrzej Szczygielski, reprezentantka SU Anna Rzyska z kl. 2aE oraz przedstawicielka  organizatorów z kl. 2dT - Sylwia Iśko.

 

  1. Wyniki II etapu Konkursu „Nobliści Polscy”:

 I miejsce  - klasa 1 bH    43  punkty

II miejsce – klasa 1 aE     39  punktów

III miejsce-  klasa  1  fI   34,5 punktów

IV miejsce – klasa 1 eI   28,5 punktów oraz klasa 1 h – 28,5 punktów

V miejsce  – klasa  1 g    27  punktów

 

Fotorelacja >>>