KONKURS HOTELARSKI

Międzywojewódzki Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych

„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w Międzywojewódzkim Konkursie dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 14-15 marca 2017 r.

            Konkurs ma na celu pobudzanie ambicji i doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy, stworzenie możliwości właściwego współzawodnictwa między szkołami i uczniami, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa.

Partnerzy konkursu:

          

            Konkurs składa się z następujących etapów:

         eliminacje szkół na podstawie kolejności zgłoszeń (do 20 lutego 2017 r.)

I   –  eliminacje uczestników: autoprezentacja wszystkich uczestników oraz test

II – finał, w którym bierze udział 10 uczestników z najwyższą liczbą uzyskanych punktów,   

       składający się z dwóch części: obsługa konsumenta i obsługa gościa w recepcji.

             Organizacja konkursu:

1)Konkurs odbędzie się 14-15 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, ul. Szczecińska 60 oraz w Hotelu  Grand Lubicz***** Uzdrowisko Ustka.

2)W konkursie bierze udział po dwóch uczniów z wyłonionych w eliminacjach szkół.

3)Potwierdzenie udziału w konkursie wraz z danymi uczestników i  opiekuna należy przesłać do 27 lutego 2017r. na adres e-mail organizatora (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu szkoły do konkursu).

4)Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie zgodnie z programem,

5)Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 290 zł. (dla całego zespołu z danej szkoły). Opłatę należy uiścić: przelewem na rachunek Rady Rodziców

ZSP1 27 2030 0045 1110 0000 0143 5510 do dnia 03 marca 2017 r.

Na prośbę zainteresowanej strony, organizator wydaje zaświadczenia potwierdzające wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

6)W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych noclegów w bursie szkolnej.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz zgłoszenie uczestnictwa.