Rada rodziców

Drodzy Rodzice, 

informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w wysokości 20 zł za cały rok szkolny 2018/2019 można dokonywać:

  • przelewem na konto bankowe Banku Spółdzielczego o nr 17 9315 0004 0050 9213 2000 0010 w tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko dziecka i klasę
  • w kasie szkoły
  • u wychowawców

 

DZIĘKUJEMY!!!