Technik elektronik

Technik elektronik

Dlaczego kierunek technik elektronik?

Rynek pracy podobnie jak informatyków potrzebuje specjalistów z dziedziny elektroniki. Pojawiające się nowe technologie nie mogą obejść się bez tej dziedziny nauki.  Kierunek ten łączy w sobie zagadnienia z zakresu elektryki i informatyki. Pozwala zdobyć umiejętności potrzebne w XXI wieku. Po tym kierunku nie grozi Ci bezrobocie, nasi uczniowie  są rozchwytywani po ukończeniu szkoły. Większość z absolwentów dostaje się na wybrane kierunki studiów, najczęściej politechniki.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną elementów, układów, podzespołów i urządzeń elektronicznych
 • wykonywanie połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych
 • obsługiwanie aparatury pomiarowo-kontrolnej i dobieranie metod pomiarowych
 • wykonywanie pomiarów parametrów wielkości elektrycznych, interpretowanie wyników pomiarów
 • posługiwanie się komputerowymi systemami pomiarowymi
 • instalowanie, użytkowanie oraz obsługiwanie domowych i przemysłowych urządzeń elektronicznych układów automatycznej regulacji
 • instalowanie zabezpieczeń i usuwanie usterek w urządzeniach
 • projektowanie prostych układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych)
 • organizowanie oraz nadzorowanie produkcji, usług, napraw i konserwacji urządzeń elektronicznych
 • prowadzenie dokumentacji zadań i kontroli technicznej urządzeń
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży elektronicznej
 • racjonalne wykorzystanie narzędzi, maszyn, materiałów, surowców i energii oraz stosowanie nowoczesnej technologii.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

zakładach przy montażu instalacji, konserwacji i obsłudze sprzętu elektronicznego
zakładach produkujących oraz instalujących urządzenia elektroniczne i układy automatyki
elektronicznych laboratoriach naukowych, badawczo-rozwojowych i przemysłowych
biurach projektowych i konstrukcyjnych aparatury elektronicznej
zakładach usługowych i firmach instalujących oraz naprawiających sprzęt elektronicznych.