Technik elektryk

Technik elektryk

Dlaczego kierunek technik-elektryk?

W naszym regionie od kilku lat występuje duże zapotrzebowanie na solidnie wykształconych techników elektryków. Dlatego od dwóch lat wznowiliśmy kształcenie w tym zawodzie. Jednocześnie współpracujemy z zakładem energetycznym w którym nasi uczniowie będą odbywać praktyki, a potem będą mogli podjąć pierwszą pracę.  Chętni bez problemu dostaną się na wybrane przez siebie kierunki studiów. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji wykonywanie instalacji elektrycznych
 • użytkowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • konfigurowanie i eksploatowanie komputerów i ich podzespołów
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej]
 • wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac
 • organizowanie stanowisk pracy
 • udział w pracach zespołów projektowych.

 
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych
 • w zakładach przemysłu wydobywczego
 • hutniczego, transportu wodnego i kolejowego
 • zakładach gospodarki komunalnej
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne
 • w placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.