Raelizacja projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

Raelizacja  projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60 w 2018 roku.

Zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni

Uczestnicy projektu w 2018 roku zrealizowali dwie wizyty laboratoryjne na Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie w dniach 19.04.2018 oraz 18.06.2018.

Celem wyjazdów było:

  • zapoznanie uczniów z rzeczywistymi warunkami panującymi w szkole wyższej
  • umożliwienie uczniom praktycznego poznania organizacji zajęć laboratoryjnych na wyższej uczelni,
  • zapoznanie uczniów z najnowocześniejszą ofertą technologiczną danej branży oraz poznanie aktualnych trendów dominujących w poszczególnych sektorach gospodarki

Grupa 74 uczestników projektu uczestniczyła w zajęciach stosownie do swoich kwalifikacji. Były to: gry i animacje, tworzenie labiryntu, programowanie - mikroprocesory AVR, Linux, Bazy Danych,   modulacja sygnałów, sterowanie silnikiem prądu stałego przy pomocy tranzystora i sygnału PWM, technika cyfrowa.

Efekt wyjazdu:

  • stworzenie mechanizmu powiązania kształcenia zawodowego z uczelnią wyższą i pracodawcami
  • dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do wymogów rynku pracy
  • zinstytucjonalizowanie współpracy szkoły zawodowej  z szkołą wyższą

Wizyta studyjna

W dniach 21.09.2018 do 22.09.2018 roku zrealizowana została wizyta studyjna w Warszawie dla 40 uczestników projektu. Celem wizyty było odwiedzenie Centrum Technologii ICM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik

W Centrum Technologii ICM Uniwersytetu Warszawskiego nasi uczniowie uczestniczyli w wykładzie na temat działania i wykorzystania super komputerów na świecie i tych znajdujących się w ICM, poznali infrastrukturę obliczeniowej Centrum oraz zapoznali się z najważniejszymi obszarami działalności ICM UW.

Wizyta rozpoczęła się wykładem pracownika ICM na temat działalności Centrum w ramach udostępniania infrastruktury obliczeniowej i analitycznej, współpracy projektowej oraz wsparcia technicznego i programistycznego udzielanego przez ICM UW. Prelegent przedstawił zalety superkomputerów, wydajność obliczeniową, która umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Młodzież zapoznała się z jedną z głównych działalności Centrum, którą jest udostępnianie  prognozy pogody w sieci. Po wykładzie młodzież zwiedzała Centrum wraz z jego wrażliwą infrastrukturą.

W Centrum Nauki Kopernik uczniowie zapoznali się z ponad 400 eksponatami znajdującymi się w Centrum które pogrupowane są tematycznie. W ciągu  czterech godzin, mieli możliwość zwiedzania Centrum wg. własnej inwencji i pomysłów, wybierając indywidualne ścieżki poznawania wystaw. Podczas problemów z obsługą eksponatów, młodzież korzystała z rad animatorów.

Kursy zawodowe

Ponadto w 2018 roku uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, takich jak:

  • Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych – 15 uczniów
  • Kurs SEP – 25 uczniów
  • Kurs tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP lub Python, uwzględniający obróbkę i wizualizację obrazów – 15 uczniów

Fotogaleria >>>