Kierunki Kształcenia

Technikum nr 1

Technik automatyk  - NOWY KIERUNEK TYLKO U NAS !!!!

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

Technik elektryk

Technik elektronik

Technik hotelarstwa  - z językiem hiszpańskim do wyboru

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik obsługi turystycznej - z językiem hiszpańskim do wyboru

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (od 01.09.2017 r.)

Cukiernik
Wielozawodowa w zawodach:

 • piekarz
 • fryzjer
 • elektryk
 • elektronik
 • krawiec
 • wędliniarz
 • elektromechanik
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • tapicer
 • cukiernik
 • kucharz 
 • ślusarz