Kierunki Kształcenia

Technikum nr 1

Technik automatyk  - NOWY KIERUNEK TYLKO U NAS !!!!

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

Technik elektryk

Technik elektronik

Technik hotelarstwa  - z językiem hiszpańskim do wyboru

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik obsługi turystycznej - z językiem hiszpańskim do wyboru

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (od 01.09.2017 r.)

Cukiernik
Wielozawodowa w zawodach:

  • piekarz
  • fryzjer
  • elektryk
  • elektronik
  • krawiec
  • wędliniarz
  • elektromechanik
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • tapicer
  • cukiernik
  • kucharz 
  • ślusarz