TURNIEJ O TYTUŁ TECHNIKA ROKU 2019

TURNIEJ O TYTUŁ TECHNIKA ROKU 2019

Z dniem 10 października 2018 r. rusza szkolny Turniej o zaszczytny tytuł Technika Roku 2019, w którym udział mogą wziąć uczniowie wszystkich klas technikalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku.

Turniej kończy się w czerwcu 2019 roku, jego zwycięzca otrzyma tytuł Technika Roku 2019, puchar Dyrektora Szkoły oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową, a wszyscy aktywni uczestnicy Turnieju pamiątkowe dyplomy.

Uczniów zainteresowanych prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Turnieju, który został opublikowany na internetowej stronie Szkoły. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są do końca października 2018 roku wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus (na adres p. Krzysztofa Suchojada) wraz z podaniem swojego adresu mailowego. Dodatkowych informacji w kwestiach związanych z Turniejem udziela p. Krzysztof Suchojad (sala 307) lub p. Mariusz Mazurkiewicz (sala 306).

 

 

Organizatorzy