Udział w konferencji w CNK w Warszawie

Udział w konferencji w CNK w Warszawie

W dniach 24-25 sierpnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konferencji Pokazać – Przekazać organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie było okazją do spotkania się edukatorów, konstruktorów i makerów z całej Polski oraz zagranicy, aby wspólnie skupić się na motywach związanych z konstrukcjonizmem i konstruktywizmem. Podczas różnorodnych wykładów i wystąpień zastanawiano się jak sprawić, by nowe technologie w edukacji były narzędziem tworzenia i poznawania świata przyszłości. Imprezą towarzyszącą był Młodzieżowy Festiwal Konstruktorów, na który zaproszenie dostali finaliści ogólnopolskiego konkursu CanSat, zespół GRK-ES. Przedstawiciele grupy, Igor Majchrzak oraz Kacper Zabłocki pod opieką pana Macieja Nowaka, mieli okazję zaprezentować swoje innowacyjne pomysły i dokonania przed szeroką publicznością. Byli to m.in. nauczyciele akademiccy, przedstawiciele przemysłu i edukatorzy. Oprócz nas wystąpiło się dziesięć innych zespołów z całej Polski prezentując różne interdyscyplinarne projekty. Dla konstruktorów mini sondy była to świetna okazja do osobistej rozmowy z wieloma ciekawymi osobami, które zainteresowały się prezentowanym projektem. Szczególne zaciekawienie wykazali przedstawiciele firm Raytheon i Boeing. Mieliśmy okazję porozmawiać z profesorem Łukaszem Turskim - jednym z pomysłodawców budowy Centrum Nauki Kopernik oraz byłym członkiem PAN i KBN. Udział w konferencji był dla młodych konstruktorów bardzo ciekawym i cennym wydarzeniem, które zainspirowało ich do dalszej pracy i nauki.