Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia

8 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku odbył się V Międzyszkolny Konkurs dla Szkół Gimnazjalnych pod nazwą: ,,Zdrowe odżywianie oznacza zdrowy styl życia”.

Celem naszego konkursu było m.in.: pobudzenie i rozwijanie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych problemami żywienia, popularyzacja właściwego odżywiania, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych i promowanie zdrowego  stylu życia.

Tematyka wiodąca tegorocznego konkursu to: „Zdrowy deser”.

Konkurs składał się z III etapów :

 • etap I : prezentacja, przygotowanego wcześniej przez drużynę, krótkiego filmu na temat zdrowego żywienia;
 • etap II : nakrycie stołu oraz przygotowanie i zaprezentowanie zdrowego deseru;
 • etap III : quiz dotyczący zdrowego odżywiania.      

Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie :

 1. Pani Małgorzata Parol – przedstawicielka Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Słupsku;
 2. Pani Bożena Hołowienko – właścicielka restauracji „Słupskie Smaki” w Słupsku;
 3. Pan Grzegorz Dacków – przedstawiciel Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły z następujących gimnazjów i szkół :

 • Zespól Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie: Makowska Zuzanna, Makowski Miłosz i Golańska Jagoda z opiekunem Panią Krystyną Pasiek,
 • Zespól Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie: Mikołajczuk Julia, Koperkiewicz Martyna i Otowicz Klaudia z opiekunem Panią Małgorzatą Brejt-Banaszak,
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Siemianicach: Tłuścik Rozalia, Małkus Michalina i Kałuża Alicja z opiekunem Panią Małgorzatą Utig,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku (oddziały gimnazjalne): Sochacka Julia, Stec Anastazja i Piotrowska Sonia z opiekunem Panią Iwoną Cyrganowicz,
 • Szkoła Podstawowa mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach: Goyke Kinga, Labuda Katarzyna i Pianka Agata z opiekunem Panią Małgorzata Świerczyńską-Gid,
 • Szkoła Podstawowa im. ppor. E. Gierczak w Postominie: Jasińska Wiktoria, Chocianowska Kornelia i Ordon Julia z opiekunem Anna Kreft.

Uczniowie szkół gimnazjalnych wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami, kreatywnością i pomysłowością przedstawionych filmów na temat zdrowego odżywiania, a także przygotowali zdrowe desery i zaprezentowali je na nakrytych przez siebie stołach.

Ostatnią konkurencją był quiz. Uczniowie naszej szkoły przygotowali i przedstawili prezentację dotyczącą zdrowego odżywiania, na podstawie której ułożyli 10 pytań do quizu. Również w tej konkurencji uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania.

Uważamy, że wiedza przekazywana w taki praktyczny sposób dużo łatwiej jest przyswajana przez uczniów.

Uczniowie naszej szkoły uświetnili konkurs programem artystycznym.

Komisja konkursowa dokonała oceny poszczególnych zespołów. Było to zadanie niezwykle trudne gdyż rywalizacja była niezwykle wyrównana. Wyłoniono  laureatów, którymi zostali :

I miejsce - Zespól Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie: Makowska Zuzanna, Makowski Miłosz i Golańska Jagoda,

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. ppor. E. Gierczak w Postominie: Jasińska Wiktoria, Chocianowska Kornelia i Ordon Julia,

III miejsce - Zespól Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie: Mikołajczuk Julia, Koperkiewicz Martyna i Otowicz Klaudia,

IV miejsce - Szkoła Podstawowa mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach: Goyke Kinga, Labuda Katarzyna i Pianka Agata

V miejsce - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku: Sochacka Julia, Stec Anastazja i Piotrowska Sonia

VI miejsce -Zespół Szkolno Przedszkolny w Siemianicach: Tłuścik Rozalia, Małkus Michalina i Kałuża Alicja.

 

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie pragniemy podziękować przede wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w konkursowych zmaganiach, wykazując się dużą wiedzą i umiejętnościami – czyli uczestnikom z poszczególnych Gimnazjów i Szkół wraz z ich opiekunami, a laureatom gratulujemy.

Chcemy również podziękować członkom szanownego jury. Za ich pracę i wysiłek włożony w sprawiedliwą ocenę wszystkich zadań konkursowych.

Szczególnie serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym nasz konkurs mógł się odbyć. To dzięki ich hojności mogliśmy zrealizować założone cele, przeprowadzić wszystkie etapy konkursu i nagrodzić laureatów.

Nasi sponsorzy to: Starostwo Powiatowe w Słupsku, „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., „Morpol’ S.A., Restaurant & Cafe „Atmosphere”,  Restauracja „Słupskie Smaki” w Słupsku, Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. oddział w Koszalinie, Curver Poland Sp. z o.o. w Słupsku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim.

Dziękujemy uczniom naszej szkoły, którzy włączyli się w organizację konkursu – w jego prowadzenie, uświetnili w części artystycznej śpiewem i tańcem, przygotowali i przeprowadzili quiz, a także czuwali nad spokojnym jego przebiegiem. Jesteśmy wdzięczne za ich kreatywność i zaangażowanie.

Dziękujemy także koleżankom i kolegom z naszej szkoły, którzy wsparli nas w przygotowaniu i organizacji konkursu.

Mamy nadzieję, jesteśmy wręcz o tym przekonane, że konkurs tak jak głosi jego przewodnie hasło – wpłynie na większą dbałość o właściwe odżywianie organizmu i prowadzenie zdrowego stylu życia.

Dziękujemy gorąco wszystkim i do zobaczenia w następnej edycji konkursu.

 

 Zofia Woźniak i Małgorzata Tkaczyk

Fotogaleria >>>