technik automatyk

Technik automatyk – opis zawodu

 

Automatyka to bardzo wszechstronna dziedzina techniki, obejmująca swoim zakresem elektrotechnikę, elektronikę, mechanikę, informatykę oraz teleinformatykę. Automatyka zajmuje się wykonywaniem, uruchamianiem, konserwacją i eksploatacją instalacji przemysłowych, a także programowaniem i wykorzystaniem sterowników programowalnych w tworzeniu automatycznych linii produkcyjnych. Dynamiczny rozwój techniki oraz urządzeń powszechnego użytku spowodował, że automatyka w coraz większym stopniu wkracza do budynków mieszkalnych.

Zdobycie kwalifikacji w zakresie automatyki daje szansę na otrzymanie atrakcyjnej pracy związanej z najnowszymi technologiami. Dzięki zdobytej wiedzy uczeń po ukończeniu szkoły może założyć własną działalność gospodarczą i wykonywać samodzielnie systemy automatyki albo pracować jako technik (konserwator) instalacji automatyki przemysłowej lub domowej.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania różnych zadań zawodowych, w tym między innymi:

 • analizowania działania obwodów automatyki, obwodów blokad i zabezpieczeń,
 • naprawiania uszkodzeń i usuwania usterek w instalacjach automatyki przemysłowej i domowej,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • wykonywania układów i sieci automatyki przemysłowej oraz domowej,
 • regulacji i konserwacji sensorów, regulatorów i urządzeń wykonawczych takich, jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne, elektrozawory, serwomechanizmy itp.,
 • kierowania i nadzorowania pracy podległego personelu przy utrzymaniu ruchu urządzeń sterowania,
 • projektowania, budowania, konfigurowania, uruchamiania oraz eksploatowania i konserwowania instalacji,
 • programowania sterowników programowalnych,
 • sterowania systemami opartymi na technologii światłowodowej.

 
Technik automatyk może pracować jako:

 • technik automatyk utrzymania ruchu (zakłady przemysłowe, energetyka),
 • technik automatyk w zakresie klimatyzacji, wentylacji, zabezpieczeń, ochrony przeciwpożarowej, ogrzewania i monitoringu,
 • technik automatyk obsługi zautomatyzowanych obiektów użyteczności publicznej, biznesowej i turystycznej.
 • technik automatyk w zakresie konserwacji i obsługi tzw. inteligentnych budynków,
 • technik automatyk serwisant,
 • technik automatyk programista PLC/SCADA.

Uczeń otrzymuje dyplom technika automatyki przemysłowej po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu następujących egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EE.17 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej,

EE.18 – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.