Szkolny konkurs "Nobliści Polscy"

Pragniemy poinformować, że zwycięzcami konkursu "Nobliści Polscy" została klasa 1bH,drugie miejsce zajęła klasa 1fI, trzecie - klasa 1dT.
W kategorii "Prezentacja" pierwsze miejsce zdobył film o Henryku Sienkiewiczu zrealizowany przez klasę 1 fI.
W kategorii: prace plastyczne: 1 miejsce Jury przyznało Klaudii Foltyńskiej z kl. 1 f, 2 miejsce przyznano Wiktorii Staszczuk z kl. 1f oraz 3 miejsce zdobyła Wiktoria Malinowska również z kl. 1f.Prace będą prezentowane po feriach w bibliotece szkolnej.
Gratulujemy zwycięzcom. 
Dziękujemy wszystkim klasom pierwszym za zaangażowanie.
Dziękujemy również za pomoc w oprawie konkursu klasie 2cK, Joannie Daczkowskiej, Leszkowi Arcimowiczowi, Teresie Reksnis oraz uczniom występującym i członkom Jury.
Życzymy wszystkim spokojnych , miłych, ciekawie i bezpiecznie spędzonych ferii.
Organizatorzy konkursu "Nobliści Polscy"

Fotogaleria >>>