STYPENDIA ZAWODOWE

Aż dwunastka naszych uczniów dostanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. To aż 250 zł.

Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2, w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy otrzymają:

 1. Jakub Gumowski
 2. Bartłomiej Gasyna
 3. Mariusz Prorok
 4. Oliwia Basiak
 5. Patryk Matis
 6. Dawid Bareja
 7. Miłosz Salwowski
 8. Aleksandra Langowska
 9. Edyta Pałubicka
 10. Patrycja Kijewska
 11. Adriana Stefanek
 12. Patrycja Jopek​

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do zdobywania jak najlepszych wyników w nauce i wyników w konkursach zawodowych. Kolejna edycja stypendiów za rok.