I Miejsce w Kategorii Zadania Infrastrukturalne Ogólnomiejskie