Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

20.10.2017 odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tym razem młodzież zwiedzała Restaurację „Filharmonia” mieszczącą się przy Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku oraz restaurację w Hotelu Wolne Miasto.
Dzięki wyjazdowi uczniowie zapoznali się z rzeczywistymi warunkami panującymi w zakładach pracy, 
poznali organizację pracy w restauracji, wyposażenie stanowisk pracy w części produkcyjnej zakładu gastronomicznego, czyli kuchni właściwej, kuchni zimnej, deserowni, pomieszczeń do obróbki wstępnej, części magazynowej oraz części handlowo-usługowej, gdzie uczniowie obejrzeli różne sale restauracyjne, sale bankietowe i konferencyjne, pomieszczenia bufetowe i bar. Młodzież usłyszała oczekiwania ze strony przedsiębiorców wobec potencjalnych pracowników.

4.10. w ramach wyjazdu studyjnego uczniowie klas II bH i III bH – technik hotelarstwa odwiedzili dwa trójmiejskie hotele: hotel Gdańsk oraz hotel Hilton. Dwa zwizytowane tego dnia obiekty zbliżone są do siebie standardem ( oba reprezentują kategorię 5*), lecz różnią się od siebie wielkością ( Hotel Gdańsk posiada około 90 pokoi, Hilton 150 jednostek mieszkalnych), charakterem ( hotel Gdańsk częściowo zlokalizowany jest w zabytkowym budynku dawnego spichlerza zbożowego, Hilton to obiekt projektowany na wskroś nowocześnie), a także specyfiką działania na rynku (Hilton jest przedsiębiorstwem sieciowym, a hotel Gdańsk  stanowi samodzielną jednostkę gospodarczą).  Dało to uczniom możliwość zaobserwowania zjawiska różnorodności- bardzo typowego dla współczesnego hotelarstwa.

W trakcie wizyty studyjnej w hotelach uczniowie mogli zaobserwować działania poszczególnych komórek organizacyjnych w codziennej  rzeczywistości i zetknąć się z realnymi sytuacjami typowymi dla branży hotelowej.

Uczniom stworzono warunki do poznania zasad organizacji pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie hotelowym, zaobserwowania nowoczesnych elementów wyposażenia typowego dla branży Ho- Ga- Tur (z uwzględnieniem nowinek technologicznych), uzyskania informacji o oczekiwaniach pracodawców w stosunku do potencjalnych pracowników i reguł obowiązujących na współczesnym rynku pracy.

Była to z pewnością bardzo pożyteczna oraz atrakcyjna, praktyczna lekcja hotelarstwa i turystyki, która jest kontynuacją mechanizmu powiązania kształcenia zawodowego z pracodawcami branży hotelowej (podobne wizyty studyjne realizowali nasi uczniowie w poprzednich latach). Przedstawiciele przedsiębiorców oraz uczniowie mieli szansę na bezpośredni, osobisty kontakt, który jest bardzo istotny w sferze usług niematerialnych, gdzie podmiotem  działań jest człowiek. Obie strony (pracodawcy i uczniowie) miały  możliwość zaobserwowania wzajemnych zachowań oraz wyciągnięcia wniosków, które mogą być przydatne w kwestii uzyskania w przyszłości  miejsca pracy (uczniowie) lub pozyskania potencjalnego pracownika (pracodawcy). Takie przedsięwzięcia z pewnością dają szansę na stałą , dającą obopólne korzyści, współpracę szkół zawodowych z  przedsiębiorcami branży  Ho-Ga-Tur, pozwalając miedzy innymi  na pełniejsze dostosowanie oferty edukacyjnej tych szkół do wymogów współczesnego rynku pracy.

Wyjazd finansowany były w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fotogaleria >>>

Image: