TURNIEJ O TYTUŁ TECHNIKA ROKU 2018

TURNIEJ O TYTUŁ TECHNIKA ROKU 2018

Z dniem 02 października 2017 r. rusza szkolny Turniej o zaszczytny tytuł Technika Roku 2018, w którym udział mogą wziąć uczniowie wszystkich klas technikalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku.

Turniej kończy się w czerwcu 2018 roku, jego zwycięzca otrzyma tytuł Technika Roku 2018, puchar Dyrektora Szkoły oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową, a wszyscy aktywni uczestnicy Turnieju pamiątkowe dyplomy.

Uczniów zainteresowanych prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Turnieju, który został opublikowany na internetowej stronie Szkoły. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus (na adres p. Krzysztofa Suchojada) wraz z podaniem swojego adresu mailowego. Dodatkowych informacji w kwestiach związanych z Turniejem udziela p. Krzysztof Suchojad (sala 307) lub p. Mariusz Mazurkiewicz (sala 306).

 

Organizatorzy

REGULAMIN