ERASMUS+ SŁUPSCY UCZNIOWIE BRANŻY HOGATUR W EUROPIE

 

ERASMUS+ jeszcze raz!!!

 

Miło mi poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny  będzie realizować projekt w ramach programu Erasmus + Akcja 1.1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego pt. „Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie” na lata 2017-2019,  numer umowy 2017-1-PL01-KA102-035602. Już kolejny raz młodzież z naszej szkoły wyjedzie za granicę, tym razem do Włoch, aby zdobywać doświadczenie zawodowe u zagranicznego pracodawcy, szkolić umiejętności językowe, poznać inną kulturę, narodowość i tym samym lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy, również ten europejski. Projekt finansowany jest z programu ERASMUS+ przez Unię Europejską.

W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów   (2017/2018 – 15 osób, 2018/2019 – 15 osób) klas III Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych . Rekrutacja do projektu pierwszej grupy odbędzie się już po klasyfikacji semestralnej roku szkolnego  2017/2018, a staż będzie zrealizowany  restauracjach, hotelach, biurach turystycznych w kwietniu 2018 r. w Rimini. Uczniowie będą przed wyjazdem przygotowywani pod kątem psychologicznym, językowym i kulturowym. W ramach projektu będą uczestniczyć w kursie języka obcego on-line i na miejscu w szkole. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do osiągania jak najlepszych wyników nauczania. Szczegółowe informacje o projekcie będą przekazywać w czasie spotkań z uczniami i rodzicami we wrześniu.