Erasmus+

Projekty realizowane przez szkołę.

Erasmus+
Projekt
"Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie"
Akcja 1.1:
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Zdjęcia