Terminy egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe  - rok  szkolny 2016/2017

   

przedmiot

termin

elektrotechnika i elektronika

24.08.2017 godz.10.00 s.109

fizyka

25.08.2017 godz. 9.00 s.107

język angielski

24.08.2017 godz. 12.00 s. 313

język niemiecki

24.08.2017 godz. 12.00 s. 313

język polski

24.08.2017 godz.9.00 s.315

matematyka

23.08.2017 godz. 9.00 s. 202

organizacja produkcji gastronomicznej

24.08.2017 godz.9.00 s.217

pracownia sieci komputerowych

24.08.2017 godz.12.00 s.207

technologia gastronomiczna

24.08.2017 godz.9.00 s.217

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

24.08.2017 godz.9.00 s.217

wychowanie fizyczne

25.08.2017 godz. 12.00 s.gimn