ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz.:

• 9.00 - na dziedzińcu szkolnym, klasy Technikum nr 1 . 
• godz. 10.00 – w auli szkolnej, wszystkie klasy ZSZ.

Po oficjalnej uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.