"Mein Beruf Ist Spitze 2" - linki do prac konkursowych

1.

Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych

Hotelfachmänner der Zukunft_

2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku

e-Zukunft

3.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Gastroberufe von Übermorgen

4.

Zespół Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

Die Arbeit eines Informatikers und Zukunft der IT-Branche

5.

Zespół Szkół Chemicznych

Prozesse Schritt für Schritt

6.

Zespół Szkół nr 6
im. K. Brzostowskiego w Suwałkach

Mein Beruf ist immer spitze

7.

Zespół Szkół Ekonomicznych

Räumliche Werbung - Technologie geht mit Kunst Hand in Hand

8.

Zespół Szkół Elektrycznych
w Gorzowie Wielkopolskim

Mechatronik ist Zukunft

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku

Mein Beruf ist meine Kraft