Energia do nauki

Pięcioro uczniów z klasy patronackiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Słupsku, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen: Wojciech Skwierawski, Remigiusz Jakubowski, Przemysław Cyrankowski, Leszek Góra, Tomasz Muzyka, otrzymało z rąk Bogdana Rutha, Dyrektora Generalnego ENERGA-OPERATOR SA Oddziału w Koszalinie, stypendia w ramach programu edukacyjnego ,,Energia do nauki”. To kolejna odsłona programu skierowana do uczelni wyższych i szkół technicznych z terenu działania Energa-Operator.

Współpraca z uczelniami wyższymi i technicznym i szkołami średnimi zakłada promowanie edukacji oraz stworzenia perspektyw zawodowych dla przyszłych energetyków. Stypendia w wysokości 300 i 400 złotych miesięcznie będą wypłacane uczniom przez cały kolejny semestr nauki.