TECHNIK ROKU

TURNIEJ O TYTUŁ TECHNIKA ROKU 2017

Z dniem 17 października 2016 r. rusza szkolny Turniej o zaszczytny tytuł Technika Roku 2017, w którym mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas technikalnych ZSP nr 1 w Słupsku.

Turniej kończy się w czerwcu 2017 roku, jego zwycięzca otrzyma tytułTechnika Roku 2017, puchar Dyrektora Szkoły oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową, awszyscy aktywni uczestnicy Turnieju pamiątkowe dyplomy.

Uczniów zainteresowanych prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Turnieju, opublikowanym na stronie internetowej Szkoły, a następnie zgłoszenie się do p. Krzysztofa Suchojada (sala 307) lub p. Mariusza Mazurkiewicza (sala 306) w celu wypełnienia odpowiedniego formularza oraz uzyskania dodatkowych informacji.

 

 

Organizatorzy